பிக் பாஸ் புகழ் ஓவியாவின் 90ML திரைப்படத்திற்கு ‘A’ சான்றிதழ்…

தற்போது, ஓவியா ‘சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்’, ‘முனி 4’ (காஞ்சனா 3), ‘K2’ ஆகிய 3 படங்கள் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில், மற்றுமொரு புதிய படத்தில் ஓவியா நடித்து

Read more

இந்தியாவின் முதன்மை சட்டங்கள்

பிரிவு-15: இந்திய அரசியலமைப்புச்சட்டம் 1950: 1. இந்திய அரசின் நிறுவனங்களில் இந்திய நிறுவனங்களில் வேலைக்கான சம வாய்ப்பு வழங்கப்படுதல் வேண்டும். 2. சமயம், இனம், ஜாதி, பால்,

Read more