வருமான வரி வசூல் இலக்கை எட்டாததால் மத்திய நேரடி வரிகள் ஆணையம் கவலை

நடப்பு நிதி ஆண்டில் வருமான வரி வசூல் இலக்கை எட்டவில்லை என மத்திய நேரடி வரிகள் ஆணையம் கவலை தெரிவித்துள்ளது.

https://tamil.thehindu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *